Skleroterapi

  • Skleroterapi (iğne tedavisi):iç hemoroidler için uygulanır.1. ve 2. Derece başlangıcı hemoroidler için uygulanır. Koruyucu ve etkili bir tekniktir başarılıdır.
  • Anestezi gerekmez.
  • İşlem anı ve sonrası rahattır.
  • Uzun süreli etkisini sağlamak için ilave yöntemlerle desteklenebilir.
  • Antikoagulan kullanan hastalarda başarıyla uygulanabilir.
  • Uygun hasta seçimi ve teknik başarı için esastır.

Hemoroid = anal yastıkçıklar = fibrovasküler yastık.

Anal yastıkçıklar en iyi anal kontinansı sağlarlar. Submukozada yer alan hemoroidal plexus değişen dolumlarıyla İstirahatte anal basıncın %20 sini oluştururlar. Ağrısız kanama , bazen kaşıntı ile beraber internal hemoroidlerin en sık şikayet bulgusudur.

Kesin fizyopatoloji bugünde tartışmalı olmakla beraber en geçerli görüş karın içi basınç artımına bağlı=sık sık zorlanma=hemoroidal plexusun şişmesi=hemoroidal plexus üzeri insensitif=ağrılı olmayan mukozanın ülserasyon ve yırtılmalarından dolayı sık sık ağrısız kanama olur. Zamanla şiş hemoroidal plexusun bağ dokusu gevşemeğe başlar. Ve bu prolapsusa neden olur.

Tedavi seçimlerinin çoğu prolabe dokunun çıkartılması ve anal kanala hemoroidal dokunun fixasyonunu sağlamaktır.

Skleroterapi tedavi etkiliği tarif edildiği 1869 dan beri hep aynı kaldı. Hemoroid köküne=basisine yapılan sklerozan ajan imflamasyon odağı oluşturur. Bu olay hemoroidal plexus kontraksiyonuna ve fibrozise eşlik eder. Böylece hemoroidal plexusun şişmesi önlenir.

Sonuç olarak normal anatomik pozisyonda hemoroidal plexus sabitlenir.ölçüleri azalmış prolapsusu olmayan hemoroidal plexus üzeri doku travmaya maruz kalmaz.

Skleroterapi yıllardır üst ve alt gastrointestinal sistem kanamalarında başarıyla kullanılmaktadır. Uygulayıcı ilaç dozu ve imflamasyon konusunda bilinçli olmalıdır. Uygun yapılan iğne başarı için önemlidir. Skleroterapi kanama için koruyucu bir işlemdir. Skleroterapi grade 1 ve 2 başlangıcı kanamalı hemoroidler için en uygundur. Mix hemoroidlerde kullanılmaz. Externalde tromboza neden olabilir. Grade 2 ve 3 tede tarif edilmesine karşın başarı şansı ve hasta memnuniyeti daha azdır. Skleroterapi ayni seansta band ligasyonlada kullanılabilir. Etki artırmak için.

Skleroterapi band ligasyondan daha az ağrılıdır. HIV+antikoagulan ilaç kullananlarda skleroterapi kullanılır. Grade 3-4 HIV li hastalarda kanama için skleroterapi kullanılır.

Hastalar semptomları yok olana kadar 3-6 haftada bir kontrole çağrılırlar. Problemi olmayan hastalarda kontrol gerekli değildir. Skleroterapi basit ve koruyucu bir prosedürdür.Uygun hasta seçimi ve uygun prosedürle çoğu diğer işlemlere ait komplikasyonlar yok denecek kadar azdır.Ve skleroterapiyle başarılı sonuçlar alınır. Skleroterapi risksiz non invazif prosedürdür. Çoğu problem işlem sonrası hafif rahatsızlık duyulabilir. Buda gaita yumuşatıcılar ve minör analzejiklerle yok edilir.

Tartışma:

Skleroterapi basit ve koruyucu işlem olup kanamalı 1, ve 2. Derece başlangıç hemoroidler için oldukça etkilidir.Uzun süreli etkide band ligasyon etkilidir.Uzun süreli etkililikte band ligasyona ilave edilebilir.Uygun hasta seçimi ve teknik başarı için esastır.

Comments are disabled.