Hemoroidler Neden Olur?

VASKÜLER TEORİ :

Hemoroid hastalığının gerçek patofizyolojisi tartışmalı olmasına rağmen, vasküler=damarsal teori son yıllarda hemoroidin en muhtemel sebebidir. Bu teoriye göre hemoroidal plexüsü besleyen tek atardamar süperior hemoroidal arterdeki aşırı kan artışı arteriyo-venöz şantları bozar. Sonucunda venöz hemoroidal sistem genişler=dilate olur.

Son zamanlarda yapılan anatomik çalışmalar terminal arterlerin hemoroidal plexüsün arteryel kan akımını sağladığı gözlendi. Aynı zamanda hemoroidal hastalıklı kişilerde bu terminal dalların dilate olduğu –kan akışının artmış olduğu gözlendi. Daha da ileri olarak hemoroidal plexusa kanı getiren arterlerin literatürde belirlenmiş yerlerinde bulunamadığı da gözlendi.

MEKANİK TEORİ:

Bu teoriye göre hemoroidal plexusun fibro-muskuler dokusu dejenere olur. Yani yırtılmaya aşınmaya uğrar.Hemoroidi tutan bağ dokusunun harabiyeti sonucu hemoroidde

Comments are disabled.