Anal fistülü teşhis etmek için doktorunuz belirtilerinizi tartışacak ve fizik muayene yapacaktır. Muayene anüsünüzün etrafındaki ve içindeki alana bakmayı içerir.

Anal fistülün dış açıklığı genellikle anüs çevresindeki deride kolaylıkla görülür. Fistülün anal kanal içindeki iç açıklığını bulmak daha karmaşıktır. Anal fistülün tam yolunu bilmek etkili tedavi için önemlidir.

Fistül tünelini tanımlamak için aşağıdaki görüntüleme testlerinden bir veya daha fazlası kullanılabilir:

MRI fistül tünelinin haritasını çıkarabilir ve sfinkter kasının ve pelvik tabanın diğer yapılarının ayrıntılı görüntülerini sağlayabilir.

Yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanan endoskopik ultrason fistülü, sfinkter kaslarını ve çevre dokuları tanımlayabilir.

Fistülografi, anal fistül tünelini tanımlamak için enjekte edilen kontrastı kullanan fistülün röntgenidir.

Anestezi altında muayene. Cerrah fistülün muayenesi sırasında anestezi önerebilir. Bu, fistül tüneline kapsamlı bir bakış sağlar ve olası komplikasyonları tespit edebilir.

Fistülün iç açıklığını belirlemek için diğer seçenekler şunlardır:

Fistül sondası. Fistül tünelini tanımlamak için fistül içerisine yerleştirilmek üzere özel olarak tasarlanmış bir alet kullanılır.

Anoskop. Anal kanalı görüntülemek için küçük bir endoskop kullanılır.

Esnek sigmoidoskopi veya kolonoskopi. Bu prosedürlerde kalın bağırsağı (kolon) incelemek için bir endoskop kullanılır. Sigmoidoskopi kolonun alt kısmını (sigmoid kolon) değerlendirebilir. Kolonun tüm uzunluğunu inceleyen kolonoskopi, özellikle ülseratif kolit veya Crohn hastalığından şüpheleniliyorsa diğer bozuklukların aranması açısından önemlidir.

Enjekte edilmiş bir boya çözeltisi. Bu fistül açıklığının yerini tespit etmeye yardımcı olabilir.

Fistülde Tedavi:

Anal fistülün tedavisi fistülün konumuna, karmaşıklığına ve nedenine bağlıdır. Amaç anal fistülün tamamen onarılarak tekrarının önlenmesi ve sfinkter kaslarının korunmasıdır. Bu kasların hasar görmesi dışkı inkontinansına yol açabilir. Genellikle ameliyat gerekli olsa da bazen ameliyatsız tedaviler de bir seçenek olabilir.

Cerrahi seçenekler şunları içerir

Fistülotomi. Cerrah fistülün iç açıklığını keser, enfekte olmuş dokuyu kazıyıp temizler ve ardından tüneli düzleştirerek yerine diker. Daha karmaşık bir fistülü tedavi etmek için cerrahın tünelin bir kısmını kaldırması gerekebilir. Önemli miktarda sfinkter kasının kesilmesi gerekiyorsa veya tünelin tamamı bulunamıyorsa fistülotomi iki aşamada yapılabilir.

Endorektal ilerletme flebi. Cerrah fistülün iç açıklığını çıkarmadan önce rektal duvardan bir flep oluşturur. Daha sonra flap onarımı kapatmak için kullanılır. Bu prosedür kesilen sfinkter kası miktarını azaltabilir.

İntersfinkterik fistül yolunun ligasyonu (LIFT). LIFT, daha karmaşık veya derin fistüller için iki aşamalı bir tedavidir. KALDIRMA, cerrahın sfinkter kasları arasındaki fistüllere erişmesine ve onları kesmemesine olanak tanır. Fistül tüneline ilk önce ipek veya lateks bir ip (seton) yerleştirilir ve zamanla tünelin ulgunlaşması sağlanır. Belli bir süre sonra cerrah enfekte dokuyu çıkarır ve iç fistül açıklığını kapatır.

Cerrahi olmayan seçenekler şunları içerir:

Seton yerleşimi. Cerrah, enfeksiyonun boşaltılmasına yardımcı olmak için fistülün içine bir seton yerleştirir. Bu tünelin iyileşmesini sağlar. Bu prosedür ameliyatla birleştirilebilir. Seton sonrası lazer uygulaması yapılır.

Fibrin yapıştırıcısı ve kollajen tıkacı. Cerrah tüneli temizler ve iç açıklığı dikişlerle kapatır. Daha sonra fibröz bir proteinden (fibrin) yapılan özel yapıştırıcı fistülün dış açıklığından enjekte edilir. Anal fistül tüneli ayrıca bir kollajen proteini tıkacı ile kapatılabilir ve daha sonra kapatılabilir.

İlaç tedavisi. Anal fistülün nedeni Crohn hastalığı ise ilaç tedavisi tedavinin bir parçası olabilir.

Kompleks anal fistül vakalarında daha invaziv cerrahi prosedürler önerilebilir:

Ostomi ve stoma. Cerrah, bağırsakları anal kanaldan uzaklaştırmak için karında geçici bir açıklık oluşturur. Atıklar karın üzerindeki bir torbada toplanır. Bu prosedür anal bölgenin iyileşmesine zaman tanır.

Kas flep. Çok karmaşık anal fistüllerde tünel uyluk, dudak veya kalçadan alınan sağlıklı kas dokusuyla doldurulabilir.

Comments are disabled.