Tedavide Yeni Yaklaşımlar

Anal Fistül Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar

Anal fistül cerrahisi tekrarlama ve kontinans bozulması şeklinde olabilir.Anal fistül için ideal tedavi düşük tekrarlama,minimal inkontinans ve iyi hayat standartı olmalıdır.Konvansiyonel uygulamalardaki kontinans riskinden dolayı komplex fistüllerde sfinkter koruyucu uygulamalar gündemdedir.Bu anlamda ilk olarak domuz barsağı submukozasından yapılma dolgu maddesi düşünüldü.Anal fistül dolgusunun kollagen bir iskelet oluşturarak fistül traktının yok olması planlandı.Bir başka işlem anal sfinkterin intersfinkterik alanda bulunup bağlanması ve içteki kriptoglandüler dokunun çıkarılması işlemidir.Son zamanlarda anal fistül için hücre terapisi ortaya çıkmıştır. Kök hücrelerden çıkan yağ hücreleri imflamasyonu baskılamak ve iyileşmeğe dönüştürme gücüne sahiptirler.Bu özellikler hasarlı dokunun onarımı ve rejenerasyonu için kullanışlıdır.

SUNUM

Anal fistül=anorektal sepsisin kronik bir fazı=kronik pürülan bir direnaj=apse formasyonu ile ilişkili siklik bir ağrı=aralıklı spontan dekompresyon.

Anal fistül tedavisinin amacı primer anal fistül açılımını, sekunder açılımları,ilişkili traktları kontinansı bozmadan yok etmektir.Çoğu anal fistüller basittir. Fistülotomi ile başarı ile tedavi edilirler.Komplex anal fistüllerde kontinansın korunması hala bir problemdir.seton uygulama tekrarlama(0-8),minör ve major kontinans problemleri(%34-63).Setonla kesme de seton uygulamadan dolayı ciddi mortalite sıkıntıları vardır.Advencement flap hala komplex fistülde altın standarttır.Fistülden iyileşme (%55-98)dir.rektal advencement flep zahmetli bir iştir.

Bu konvansiyonel işlemlerdeki kontinans problemlerinden dolayı sfinkter koruyucu işlemler değerlendirilmeğe başlamıştır.Bu teknikler anal fistül plag,Lift prosedür ve hücre terapi girişimidir.

ANAL FİSTÜL PLAĞI:

Anal plak değişik ölçü ve miktarlarda üretilmiş biomedikal bir üründür. Domuz ince barsak submukozasından yapılmıştır.Bu materyelle fistül traktı içinde kişinin kendine özgün fibroblastları uyarılmakta ve fistül içinde bir köprü çatı oluşturulmaktadır.işlem şu şekilde yapılmaktadır.Trakt explore edeilir.-probe edilir,-hidrojen peroksitle irigee dilir.Materyel iç ağızda probun başına bağlanır.ve materyel dış ağza doğru sürüklenir.İç ağızda materyel kesilip 8 sutürle iç ağza sütürlenir.2007 de bu kullanım 2yerde vurgulandı:1-imflamasyonlu olmayan transsfinkterik fistüllerde uygulandı.2-external fistül direnaja müsaade edecek.pahalı bir işlemdir.İyileşme oranları %40-85 arasındadır.İyileşmeyi etkileyen faktörler:Posterior fistül lokasyonu,sigara içme,önceki plak yetmezlikleri.

LİFT İŞLEMİ

Başarı derecesi %94.4 olarak değerlendirilmiştir.İntersfinkterik aralıkta iç ağza açılan kanal bulunup ligate edilir.İç ağzın güvenli ligasyonu başarının temelini sağlar.geride kalan fistül traktı çıkarılır.Transsfinterik için uygundur.

BİOLİFT İŞLEMİ:

LİFT den farkı intersfinkterik alana biomaterial konur. Buda fiziki bariyer oluşturur.

Kök hücre ile yapılan kapama.

TARTIŞMA:

KOMPLEX ANAL FİSTÜLDE YENİ TEKNOLOJİK GELİŞMELERE KARŞIN HENÜZBİR KESİNLİK YOKTUR.cerrahlar konvansiyonel yöntemler olan seton uygulama ve rektal ilerletme flepini akılda tutmalıdırlar. Halen komplike fistülde altın standart konumunda olan rektal ilerletme flepidir. Yen yöntemlerin avantajlı durumları değerlendirilmeli ve çalışmalar devam etmeli.en iyiye yön alınmalıdır.

Comments are disabled.