Ligasure Hemoroid Tedavisi

Ligasure Klasik cerrahi metodların erken acil komplikasyonları kanama ve ağrıdır. Kanama nadirdir. Fakat ünite kan vermek gerekir. Kanamayı önlemek için son zamanlarda diatermi sistemler geliştirilmiştir. Bunların son gelişeni ligasure dir.

9 proptan sadece 2 si hemoroidde kullanılır. Ligasure max-ligasure precise. bunların her 2 side cerrahi klemp gibidir. Bipolar koagulator gibi çalışır. Generator u yüksek akım düşük voltajlı çıkışa sahiptir. Standart elektrocerrahiye göre 4 kat akım gücü voltajı ise %5-20 dir. Feedback mekanizmasından dolayı dokudaki değişiklikler her saniyede 200 kere duyu verir. Voltaj ve akım buna göre adaptedir. Bağlama sinyali akustik sinyalle belirlenmiştir. Alet damarlardaki kollagen ve elastini sabit şekilde etkileyerek bağlama işlemini yapar. Herhangi bir damarda proximal trombüs oluşturmaz. 2 mm. Çaptaki damarları bağlar lateral thermal etki 1-2mm yi geçmez. Isı 100 santigrat dereceyi geçmez.

Endikasyon: açık ve kapalı hemoroidektomi endikasyonu olan vakalardır.3. 4 derece hemoroidlerde kullanılır. Operasyon zamanı 5.1-23 dakika arasıdır.

Postop ağrı ve ağrı medikasyonu:

Ağrı klasik cerrahiye göre daha azdır.ve daha az süre devam eder. Hastane de kalış ve işe dönüş: Stapler hemeoroidektomi ve klasik cerrahiye göre daha erken işe döner.

Tartışma:

Açık-kapalı cerrahi sonrası postop ağrı,kanama,üriner retansiyon, kontinansın bozulması, anal stenoz. Bu problemlerin üstesinden gelmek için geliştirilmiş hemostatik aletlerin en yenisi ve etkilisidir. Ligasure güvenli ve etkilidir. Postop ağrı az ağrı süresi kısa,yan etkileri azdır işe dönüş erkendir. Uygulama tekniğide ağrı ve işe dönüşte ayrıcalık taşır. Özel geliştirilmiş uygulama teknikleriyle problemler en aza iner.

Comments are disabled.