Band Ligasyon

  • Hemoroidde memeleşme ve kanama mevcutsa uygulanabilir. 1,2,3 derecelerde uygulanır.
  • 2 tip uygulama mevcuttur. 1.klasik 1cm3 hemoroid dokuya band konur. 2.yüksek makro band ligasyon: 2.3. derece hemoroidlere uygulanır. 3cm3 hemoroid dokusu bandlanır.
  • Her 2 uygulamada ağrısızdır. Klasik uygulama daha küçük hemoroid memeleri için uygulanır. Yüksek makro band ligasyon 2.3. derece daha büyük hemoroid memeleri için uygulanır.
  • Uzun yıllar hemoroidde kanama, memeleşme şikayetleri sessiz kalır.
  • İşlemde dikkat edilecek teknikle hasta işlem anı ve sonrası rahatsızlık yaşamaz.
  • Hasta işgücü kaybı yaşamaz.
  • Kolaylıkla uygulanabilir.

Hemoroidler submukozal lokalize yapılardır. Doğumda anal kanalda mevcutturlar. Anal kanalda rektumun transizyonel zonu altında bulunurlar. Bu hemorodial yatakların beslenmesi süperior rektal arterce sağlanır. Rektumun arkasından sağa, sağ ön ve arka için 2 dal ve solda tek dal uzanır. Superior rektal arter 2 ayrı uç dalla sonlanır.

Bu sonlanma hemoroid plexus ve hemoroid pililerini oluşturur. Submukozal seviyede arterlerle venler submukozal seviyede anastomoz yaparlar. Submukozal vasküler dokunun vazifesi defakasyon sırasında anal kanala yastık vazifesi görmektir. Hemoroidal yastıkçıklar şişerek dolgunlaşarak anal kontinansı da sağlarlar.

Venöz çıkışın tıkanıklığının bir sonucu olarak plexusun kollagen ve elastik dokuları bozulur,hemoroidal yastıkçıklar aşağı doğru sarkar ve vasküler konjesyon oluştururlar.

Defekasyonlarla elastik doku harabiyeti artar ve sarkan doku genişler büyür.Yıllar içinde bu durum kötüye gider.Yüzeydeki anal kanal mukozası harabiyete uğrar.Defekasyonla rektal kanama en sık bulgudur.Kanama açık kırmızı renkli ve tuvalet kağıdına çizgilenme şeklinde gelir.Ve damlama şeklinde kanama tuvalet taşına devam edebilir.Başta hemoroidler dışarı doğru çıkar ve içer girer. Ve zamanla hemoroid memeleri kendi giren-elle itilen- dışarıda kalanlar olarak derecelenen duruma maruz kalırlar.

Kronil prolaps mukoid discharj oluşturur. Buda anal kaşıntı ve perianal dermamtite neden olur.Akut tromboz ve anal fissür olmadan ağrı genellikle görülmez.Kabızlık,ishal,hamilelik,sedanter yaşam semptomların şiddetini artırır. Hemoroidal tedavi seçimi semptomların şiddeti ve doğasına göre planlanmalıdır.Yatakların yer değiştirmesi semptomlarla ilişkilidir.

Band ligasyonun amacı submukozal fibrozis oluşturmak-anal mukozayı altında olan sfinktere bağlamak ve hemoroidal plexusun aşağı yer değiştirmesini engellemektir.

Band ligasyon internal hemoroidler için uygundur.

Band ligasyon yapılacak hastanın işlem günü normal defekasyonuna çıkmış olması yeterlidir. Kabızlık durumu düzeltilmelidir.

Teknik:pililer dentate çizgi 1 cm. üzerinde bandlanmalıdır.Ardışık bandlamalar en az 21 gün olmalıdır.6.-ila 10. Gün arası hafif bir kanama gözlenebilir.Postop. kanama ve prolapsus uzun yıllar sessiz kalır.

Yüksek makro band ligasyon.

Yeni bir düşüncedir. Anal kanaldaki hemoroidal plexüs orijininde yapılan anal kanaldan belli bir bir miktarı çıkarmak üzerine kuruludur.Daha geniş dokuyla daha büyük fibrozisoluşturulur. Anal kanaldaki yer değiştiren hemoroidal plexus orijinine bu işlem yapılır.Yüksek band ligasyon grade 2 ve 3 internal hemoroidler için uygundur.

TARTIŞMA:

Postop çok hafif sıkıntılar olabilir. Semptomlardan ciddi bir şekilde kurtulunur.Yüksek band ligasyon gelenksel yöntemle farkı uygulama yeri farklılığı ve ligate edilen doku hacmi 3-4 kat artmıştır. İşlem ağrısızdır, Özellikle ikinci derece memeleşme yapmış hemoroidler için idealdir.

Band ligasyonda anestezi: uygun yapılırsa band ligasyon için anestezi gerekmez. İşlem ağrısızdır.

Uygulama sonrası erken dönemde%82 hastada hiç şikayet gözlenmez.%14 hastada değişik türde hafif rahatsızlıklar gözlenebilir. Bunlarıda tedavi etmeğe gerek yoktur.

Geç dönemde:ilk 1 haftada işlem sonrası rahatsızlık olanların%27 si tenesmus=tuvalete çıkma isteği gösterirken %14 de de hafif ağrılar gözlendi.Bunların çoğu ibubrufen ile %78 i tedavi edildi.Kalan %22 parenteral ağrı kesici aldı.

KOMPLİKASYONLAR:

İşlem sonrası %13 hastada 6.8.günde hafif kanama gözlendi. Bunlarda işlem yeri tabanındaki ülserlerden kaynaklı.tedaviye gerek yoktur.%2 perianal ödem gözlendi. Oturma banyoları ile tedavi edildi. Nadiren sepsislerde gözlenmiştir. Multiorganizmalarca oluşturulur. İşlem sonrası şiddetli ağrı ve ateş varsa dikkat edilmelidir. Tekrar değerlendirilmelidir.fatal sepsis için önceden saptanabilen risk faktörü belirlenememiştir.

Tekrar etme:%93 ilk 2 yılda kanama ve prolapsus(memeleşme) şikayetlerinden kurtuldu.10 yıllık takipte %10,5 tekrar oranı gözlendi.

Comments are disabled.