Hemoroid Tanısı?

Bu bölgedeki hastalık yıllarca uygun olmayan tedaviye maruz kalabilir. Bu durumlar; Anal Fissür, Anal Fistül, Prolapsus, Anal Papilla hata bazı durumlarda anal kanser bile olabilir Muayanede; gözle görme, anaskopik muayane, hikaye septomlarda diğer olası nedenler değerlendirilmelidir. Uygun hikaye ve fizik muayane yalnız hemoroid tanısını koymak değil, uygun tedaviyi de uygulamaktır. Hemoroid tanısı konulduktan sonra, bu bölge hastalıklarıyla uğraşan cerrahlar tercih edilmelidir.

Hemoroid tipleri nelerdir? Tedavi planlaması farklı mıdır?

Comments are disabled.