Hemoroid Hastalığı Tarihçesi

Yunanca: Haema = kan rhoos = akışkan, akıcı.

MÖ 2250 Hammurabi. Hemoroid semptomlarının tarifi.

MÖ1700 Edwin smith papirus. Anal semptomlar için kasıcı – büzücü losyonların kullanılması.

MÖ 1552 Mısır tıbbı. Hemoroid çareler tarif edildi.Kişilerin anuslarında ızdırap veren durumlara karşı değişik tedaviler önerdiler.Akasya yaprakları,toprak(sıcakta steril edilmiş ) ve titurate birlikte pişirilir.Büyük koruma oluşturur.Keten şerit anusa yedirilir ve acilen iyileştirir.

MÖ 460-375 Hippokrat.Hemoroidlerin koterizasyon ve eksizyonla tedavisi tarif edildi.

MÖ25-MS50 Celsus. Hemoroid pililerinin ketenle pililerin bağlanmasını tarif etti.

MS 130-200 Galen konservatif tedaviyi tarif etti.laksatifler,sülük,azuşmanlar.kanama şikayetine bakarak bu tedavileri yönlendirdi.Hemoroidlerin çekilmesini solmasını sağlamak için sıksı iplik kullanılması tarif edildi.

MS 400-600 susruta samhita: klemp ve koterin tedavide kullanılışı tarif edildi.

MS 1000 el zahrawy koter uçlarıyla tedaviyi tarif.

MS 1000-1500 pililerin bükülmesi,hemoroid tabanın bağlama uygulanması, ve hemeoroid çıkarılması. Bügünlere kadar gelen modern yaklaşım.

MS 1307-1370 john arden hemoroid ve fistüllerin tedavisini tarifledi. Lavmanın kullanılışını tarifledi.

MS 1660-1734 george ernst stahl hemoroid tedavisinde klasik yöntemi tarifledi.

MS 1835 londra. Frederik salmon. Hemeoroid ve fistül in ano tedavisini tarifledi.

MS 1849 J. G. Maisonneuve.güçlü anal dilatasyon. Bu tedavi daha sonra lord tarafından revize edilid.

MS 1935 Milligan Morgan:ligasyon+klasik açık disseksiyon.

MS 1955 Parks. kaapalı hemoroidektominin gelişimi.

MS 1960 kapalı hemoroidektominin gelişimi ferguson ve arkadaşları.

MS 1963 USA baron tarafından band ligasyon ofis prosedürünün tıbba girmesi.

MS 1970 HEMOROİDDE YAPISAL HARABİYET YARATAN TEKNİKLER CRİYO, İNFRA RED, DİATERMİ, LASER.

MS 1975 lord tarafından desteklenen anal dilatasyon tedavisinin geliştirilmesi.thomson tarafından hemoroidlerin kendi doğasında yerine gelmesi için klasik çalışmalar.

MS 1990 ÖZEL MERKEZLERDE yapılan günü birlik cerrahiler.

Comments are disabled.