İnfrared Koagulasyon

Başlangıç hemoridlerde ideal tedavi yöntemi halen tartışılmaktadır. Bazı tedavi yöntemleri ağrılı ve efektif iken bazıları ağrısız fakat etkili değildir. Termokoagülasyon uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Bunlar direk verilen akım propu, bipolar, diatermi, kriablasyon ve infrared Koagulasyon (değişik etki derecelendirmeleridir)

İnfrared 1979 yılında kullanılmaya başlamıştır.

İnfrared; Hemoroidleri anında normal ölçü ve pozisyona koyar. Isıya doku harabiyeti oluştur.İnfrared Koagulasyon bir infrared radyosyondur. Elektrik akımı değildir. Mekanik basınç ve radyosyon eşzmanlı uygulanır. İnfrared atımları hemoroid pakeyi daraltır. Ve mukozayı altta yatan dokuya sabitler İnfrared 100 derece üzeri ısı sağlar. Doku koagulasyonu proteinlerin denaturasyonu sonucu oluşur. 1 Saniyelik atım cızıltı sesi çıkarır.İntrasellüler sıvı kaynama noktasına gelir. Yüzeysel İntrasellüler sıvı 100 derecenin üstüne çıkar. Daha uzun saniyeler dokuda ayrılma ve karbonizasyona neden olur. Akut kanayan hemoroidde kanamayı durdurur. Ayrıca bu sistemde nekroz derinliği saniye artımıyla orantılı başarılılabilir.

Elektrokoagulasyonda bu sağlanamaz.

Avantajları Skarlaşmayla; doku daraltılması prensibiyle hemoroid pakesini küçültmek amaçtır. 3 saniyeye kadar verilebilir. Birden fazla atış yapılabilir. Korbanizasyon aktif kanamalı hastada düşünülmelidir.

Endikasyon; 1.ve 2. derecede kullanılır. Akut kanamalıda kullanılır. Band ligasyon ile ile eşit derecede olduğu kanıtlanmıştır. 1. derece hemoroidler için ilk kullanılması gerekli uygulama olmalıdır.

Tedavide optimazyonu sağlamak için tekrar uygulamalar yapılmalıdır. İşlem ağrısızdır, Uygulama hastayı rahatsız etmez.

Comments are disabled.