Anal Fissür Tedavisi

CLOSTRİDİUM botulinum tarafından oluşturulan güçlü bir ekzotoksindir. İnsanlarda botulismusa sebep olur. Diğer medikal ilaçlardan en iyi etki edenidir. İnjekssiyonu istirahat anal basıncını düşürür. 2-3 ay istirahat anal basıncını düşürür ve bu sürede iyileşme sağlamaya çalışır. Kronik anal fissürler için ilk tedavi çizgisi gibi düşünülebilir. Sonuç başarılı olmazsa işlem tekrarlanabilir veya cerrahi işlem yapılabilir.

Tartışma:

Kronik fissür için ilk çizgi medikal gibi görünsede sfinkter koruyucu cerrahi anal inkontinans olmaması ve yüksek iyileşme dereceleriyle en iyi olanıdır.

Comments are disabled.