Anal Fissür Tedavisinde
LİS Kullanımı?

Anal Fissür Tedavisi ile LİS (Lateral İnternal (Sfinkteretomi) Tedavisini Karşılaştırma
Anal Fissür Tedavinde İlaçla Uygulama:
  • Ağrısızdır.
  • Anesteziye ihtiyaç yoktur.
  • Hasta çok rahatlıkla tolere eder.
  • Kolaylıkla uygulanır. (Uygulama süresi 30 saniye – 1 dakika) kadardır.
  • Uygulamadan sonra ilk birkaç saatte etki başlar. 6. günde en üst düzeye ulaşır. 1 ay kalır etki azalmağa başlar etkililik süresi 3 ay. Bu sürede başarı oranı %96.
  • Lateral internal sfinkteretomi. (LİS) 2 şekilde yapılır.
Kapalı teknik (Lateral submukozal sfinkteretomi ve Açık Sfinkteretomi

LİS %90 nın üzerinde kalıcı iyileşme sağlar. Bazen minimal anal inkontinans problemleri olabilir. Bunlar hafif gaz kaçırma, mukus akıntısı şeklinde olur. bunlarda genelde 3 ay içinde geçerler. Hafif inkontinanstan dolayı son yıllarda tedavi, nitrogliserin (GTN), kalsiyum antagonistleri gelişmiştir. GTN baş ağrısı, anal iritasyon yapar. Ca antagonistleri baş ağrısı yapmaz. Medikal anlamda reversibl (geri dönebilir) sfinkteretomidir. injeksiyondan sonra birkaç saat içinde etki başlar. 6. Günde etki en üst düzeye gelmiştir. İlk 1 ay etki en üst düzeyde kalır. 1-3 ay internal kasta gevşeme etki gösterir. Yapılan çalışmalarda %41-%88 iyileşme olmuş.kalıcı inkontinans olmamıştır. Önemli yan etkisi olmamasına karşın yüksek tekrar dereceleriyle cerrahi sfinkteretomiden üstün değildir.

Geçici orta dereceli fekal inkontinans görülebilir. LİS’te minör anal inkontinans olabilir. inkontinans gelişme riski olan hastalarda kullanılmalıdır. Cerrahi tedavi medikal tedaviye dirençli hastalarda kullanılmalı.

Medikal tedavi + Fissür çıkarımı tedaviside koruyucu, komplikasyonu olmayan, kontinense zararı olmayan bir uygulamadır.

Tartışma:

Medikal tedavi yüksek derecede takrarlıyan bir prosedürdür. LİS çok etkilidir.
LİS medikal tedaviye dirençli hastalarda kullanılmalıdır. LİS anal inkontinans riski yüksek olanlarda uygulanmamalıdır.

Medikal tedavi:
Kalıcı inkontinans sorunu oluşturmaz.
Uygulaması kolaydır. Hiç ağrısı olmaz.
Lokal anestezi istemez.
Lokal ya da sistemik yan etkisi yoktur.

Bu nedenle talep oluşturur. Hasta ilk geldiğinde hastayı anal manometri ile değerlendirmek zordur. Etkili tedavi imkanı vermez. Onun için ilk medikal tedavilerle gidip durum değerlendirmesi yapılarak tedaviye yön verilmelidir.

Comments are disabled.