Hemoroidlerin Patofizyololjisi

İnsanların %90 hayatları boyunca 1 kez de olsa hemoroid problemi yaşamışlardır. Yaşın ilerlemesine bağlı olarak da hemoroid şikayetleri artmaktadır. Erkeklerde kadınlardan 2 kat daha fazla hemoroid sorunu görülmektedir. 30 yaşından itibaren treitz ligamanı (hemoroidi tutan bağ) gevşemektedir. Düşük lifli yiyeceklerin tüketilmesi de hemoroid sorununun artmasına neden olur.

Diarede septomoik hemoroidlerde en sık şikayet kanamadır. Defakasyonun sonuna doğru oluşur. Hastalardan açık kırmızı renkte kan gelir. Ağrısızdır. Zamanla meme oluşabilir ve tramboze hemoroide çevirebilir. Hastalar şişlik ve kaşıntıdan şikayet edebilirler. Tramboze hemoroidlerde aşırı ağrı olabilir. Anotami, Anal Kanal, Cerrahi Anal Kanal… 0,5-1 cm tranzisyonel zon. Bu zon yoğun ve çok hassas sinir lifleriyle donatılmaya başlamıştır. Hemoroidler sinüzoidaldir. Kanama presinüzoidal arteryal kanamadan dolayıdır. Bu yatakların normal genişlemesi kontinansı sağlar. İshal ve kronik kabızlığa bağlı zorlamalar patolojik hemoroide neden olurlar. Kronik zorlanma hemoroid dokusunu bozar. Rektal duvardan ayrılma başlar. Makatta kanamaya neden olur. Bu dokular anal wegdeki subkutan venlerle ilişkilidir. External Hemoroid şişkinliğe neden olur.

1. Derecede; Çıkıntısız kanama
2. Derecede; Kendi kendine geri çekilen şişlik
3. Derecede; Elle geri itildiğine girmeyen şişlik
4. Derecede; Elle itilemeyen şişlik

Grade 1 ve 2 non operatifle olarak başarılı tedavi edilebilir. 3. ve 4. derece cerrahi işlem gerektirir. Septomik hemoroidlerde daha yüksek anal basınç vardır. Basınç yüksekliğinin septomların süresi ve çıkıntıyla ilişkisi yoktur.

Tedavi Seçimi Vazokonstriksiyon ve şiş kırılgan hemoroid doku imflaamasyonunu azaltmak için tedavidir. İleri durumlarda skleroterapi, cryoterapi, infrared koagulasyon, band ligasyon, cerrahinin değişik modları uygulanabilir. Cerrahide amaç kalan dokuyu çıkartmak veya skatris yaratarak hemoroidi anal kanalda alttaki mukozaya fixasyonu sağlamaktır.

Comments are disabled.