Ameliyatsız Kıl Dönmesi Tedavisi

  • Her tür kıl dönmesi hastası için uygulanabilir.
  • Tekrar riski düşüktür.
  • Tekrar edebilen sınırlı vakaya cerrahi işlem uygulanabilir.
  • İşlem basittir.
  • 1.2.4. Haftalarda hasta kontrole çağrılır. Hasta ilk tedavilerde de iyileşebilir. İyileşmeyen sınırlı vakada cerrahi işlem uygulanır.
  • İşlem sonrası hasta işine dönebilir.

PİLONİDAL SİNÜS (KIL DÖNMESİ) %80 FENOL UYGULAMASI

Kristalize fenolle 8 yıllık çalışma:

Amaç: kristalize fenolün etkiliğini kıl dönmesinde pekiştirmektir.

Hastalar ve metotlar:iyileşme zamanı-sinüs açılımlarının sayısı-apse varlığı-sinüs akut mu,kronikmi.

Sonuçlar: 41 hastaya 107 uygulama yapıldı.hastaların %70 i 2-3 uygulama aldı.ana iyileşme zamanı 42.7 gün.(13-120 gün) iyileşmeden sonra 5 ve 8 . aylarda 2 hastada rekürrens gözlendi.başarı derecesi %95,1.sinüsün akut veya kronikliğinin,apseli veya apsesizliğinin,sinüs açılımlarının iyileşme zamanına etkisi yoktur.

Sonuç: Fenol tedavisi iş gücü kaybını azaltan,rekürrensi azaltan basit ofis prosedürüdür.pilonidal sinüste ilk tedavi tipi olmalıdır.

İlk başarılı kıl dönmesi ameliyatı 1847 de Anderson tarafından yapıldı.O zamandan beri değişik cerrahi ve cerrahi dışı metodlar uygulanmıştır.Cerrahi prosedürler işgal etmiş sinüsün çıkarılması sonrasında açık bırakma veya değişik metodlarla kapatmayı kapsar.Cerrahi prosedürlerde hastanede yatmayı gerektirebilir.Veya uzun süreli pansumanlara maruz kalınabilir.bundan dolayı basit konservatif uygulamalar bir seçim olabilir.Maurice ve Grenwood 1964 de fenolün uygulamasını tarif ettiler.Başlarda bu işlem genel anestezi altında yapıldı.Daha sonraları bu işlem ofiste lokal anestezili veya anestezisiz de yapıldı.Başarı %59-%93 olarak belirlendi.hepsinde %80 kristalize fenol kullanıldı.

İŞLEM

Sinüs açılımları 3 mm.den küçükse mosküto klemple genişletilmeli. Çevre koruma gazlı bezle ve furacin ile sağlanmalı. Sinüs ve traktı belirlenmeli. Apse varsa direnaj sağlanmalı.Tüm sinüs traktları belirlenmeli.Sonra %80 fenol trakta verilmeli 2 dakika tutmalı. Sonra üzerine basınçla basılarak debriler ve müştemilatı çıkartılmalı. Bu işlem 2-3 kez tekrar edilmeli. Sonra gazlı bez üzerine konarak işleme son verilmeli.1.2.4 haftalarda kontrol edilmeli. Akıntı gelmiyorsa ve sinüs kapanmışsa iyileşme kabul edilmelidir.

SONUÇ:

Pilonidal sinüste en iyi tedavi hangisi tartışmalarına rağmen ideal tedavi basit,ağrısız,ve düşük tekrar seviyelerinde olmalıdır.kristalize fenolde başarı %95,1 dir. İmflamasyonsuz ve direnajsız sinüsün kapanması kür kabul edilmiştir.Nüx yoksa başarı kabul edildi.Cerrahi başarı oranları da %89-%100 olarak rapor edilmiştir.Fenolle olan başarı derecesi şunlarla ilgilidir.1.sinüs ağzının genişletilmesi.böylece saçlar ve debriler temizlenebilir.2 konsantre fenol kolayca uygulanabilir.3.direnaj bu açıklıktan kolayca sağlanabilir.eğer saç teli sinüste kalırsa direnaj devam eder.kıl çıkarılırsa acilen iyileşme olur.İlk uygulamalar genel anestezi altında yapılmasına rağmen günümüzde lokal anestezi altında rahatlıkla uygulanabilmektedir.Hastalar rahatsız olmazlar. Ve günlük işlerine işlem sonrası dönebilirler.Bazen uygulayıcnın gözüne reaksiyonlar ve hastada fenolün imflamasyonları ifade edilmişsede sinüs ağzının yeterli açılımıyla basınç olmadan kolaylıkla fenol verilebilir asla yan etkiler oluşmaz. Akut-kronik –apseli,apsesiz-çok açımlılık durumlarında fenol uygulanma şartlarını etkilemez. Yani her durumda fenol uygulanabilir.Ana iyileşme zamanı fenol uygulamalarında 3-6 haftadır.

Tartışma:

Fenol uygulama basit ve ucuz bir yöntemdir.tekrar riski düşüktür. Tekrar eden vakalara cerrahi işlem uygulanabilir.fenol uygulama her tür pilonidal sinüs için ilk uygulama olmalıdır. Kaynak:

oPilonidal Sinus Treated With Crystallized

Phenol: An Eight-Year Experience

Osman Dogru, M.D., Cemalettin Camci, M.D., Erhan Aygen, M.D.,

Mustafa Girgin, M.D., Ömer Topuz, M.D.

Department of General Surgery, Firat University School of Medicine, Elazıg, Turkey

Comments are disabled.